Ansökan till bl.a. tionde klassen och yrkesstarten inleds 16.6. och görs i Studieinfo

Efter att du har gått ut grundskolan kan du förutom till yrkesinriktade grundexamina och gymnasium söka till olika utbildningar som förbereder och handleder samt ger dig stöd i valet av fortsatt utbildning.

Ansökningstiden till tionde klassen, yrkesstarten och andra utbildningar som förbereder för fortsatta studier efter den grundläggande utbildningen inleds måndagen den 16.6. Ansökningstiden är 16.6–25.7. och går ut den sista ansökningsdagen kl. 15.00.

I sommaren kan du för första gången i Studieinfo söka till utbildning som förbereder för fortsatta studier efter den grundläggande utbildningen. Du kan också söka till folkhögskolornas längre linjer. Du hittar tionde klasser, yrkesstarten, förberedande utbildningar för invandrare och folkhögskolornas linjer i Studieinfo.

Kontrollera ansökningstiderna till folkhögskollinjerna i beskrivningarna av utbildningarna.