Ändringar i TE-tjänsternas e-tjänster:
Den nya yrkesklassificeringen tas i bruk 16.6.

Den yrkesklassificering som används inom arbets- och näringstjänsterna ändras från och med den 16.6.2014. Yrkena, arbetsplatserna och utbildningarna klassificeras i fortsättningen enligt det nya systemet som baserar sig på personers kompetensnivå. Vid tjänsterna visas efter ändringen yrkesbranscherna endast enligt den nya klassificeringen.

I fortsättningen grupperas arbeten som yrken utifrån kompetensnivå, specialkunnande och utbildningsnivå. Enligt den nya klassificeringen fördelas yrkena in i flera olika huvudklasser och yrkesgrupper.

På grund av den nya klassificeringen är kunderna i vissa fall tvungna att göra ändringar i sina elektroniska tjänster.

Personkunder

Arbetsgivarkunder

Personkunder:

Obs! Uppgifterna om personkundernas yrke kontrolleras vid följande kundbesök vid arbets- och näringsbyrån.

 • Lediga jobb och Aktuell arbetskraftsutbildning
  - yrkesbranscherna visas enligt den nya klassificeringen.
  - genom sökning med fritext hittas yrkets nya plats i klassificeringen bäst
  - arbetsplatsernas mobilapplikationer förblir oförändrade
 • Platsvakten och Studievakten
  - alla beställningar som använder yrkesbransch som sökfaktor och som är i kraft den 13 juni 2014 kl. 16.00 upphör automatiskt
  - de som använder vaktservicen får ett e-post meddelande om ändringen
  - beställningen måste göras på nytt fr.o.m. den 16.6.2014
  - i de fall då man inte använt sig av yrkesbransch som sökkriterium, förblir vaktbeställningarna i kraft
 • CV-netti
  - systemet handleder användaren att uppdatera sitt eget yrke då personen följande gång publicerar sin CV:n

Arbetsgivarkunder:

 • Anmälan av ett ledigt jobb
  - arbetsgivare använder endast TEM ISCO-yrkesbeteckningar och yrkeskoder på femsiffernivå.
 • Pågående arbetskraftsutbildning
  - yrkesbranscherna visas enligt den nya klassificeringen
 • CV-sökning och CV-vakten
  - ikraftvarande vaktbeställningar avslutas
  - de som använder sig av tjänsterna har fått ett e-post meddelande där de ombeds att göra beställningen på nytt efter klassificeringsändringen fr.o.m. den 16.6.2014