Jobblinjens och Företagsfinlands telefontjänster svarar mellan kl. 8-16 under sommaren

Jobblinjens och Företagsfinlands telefontjänster betjänar under tiden  16.6.-8.8.2014 måndag – fredag  kl. 8-16.

Undantag är Jobblinjens ryskspråkiga telefonservice som betjänar på sommaren under tiden 16.6.-12.8.2014  från måndagen till fredagen mellan klockan 12-16.