Arbetskraftsutbildningen allt effektivare

Enligt de nyaste undersökningarna har verkningsfullheten för arbetskraftsutbildning, som stöder sysselsättningen, nästan fördubblats inom tio år.  

En allt större del av studerandena har upplevt att deras yrkeskompetens förbättrats väl eller utmärkt under arbetskraftsutbildningen. Även andelen personer som fått sysselsättning omedelbart efter utbildningen har ökat avsevärt.

År 2013 gav 83 % av dem som lämnat feedback det allmänna vitsordet god eller utmärkt för utbildningen. På motsvarande sätt fick utbildarnas kompetens 87 % och nyttan i arbetslivet av det man lärt sig 83 %.

Resultaten framgår av analyser som riktat sig till tusentals studerandes feedback som mätt utbildningens effekter.

Bekanta dig med yrkesinriktad arbetskraftsutbildning

Aktuell arbetskraftsutbildning