Ändringar i villkoren för alterneringsledighet fr.o.m. 1.9.2014

För att ha rätt till alterneringsledighet ska man i fortsättningen ha en arbetshistoria på 16 år i stället för de nuvarande tio åren. Det är inte längre möjligt att gå i pension direkt efter att man varit alterneringsledig. Också villkoren i fråga om vikarien för den altereringslediga skärps. Ändringarna träder i kraft från och med den 1 september 2014.

En övre åldersgräns sätts för den som vill bli alterneringsledig. Åldersgränsen är för närvarande 60 år. Åldersgränsen är bunden vid lagstiftningen om arbetspensioner. Den övre åldersgränsen ska inte tillämpas på personer som är födda före 1957.

Den som anställs som vikarie för en alterneringsledig person ska ha varit arbetslös i minst 90 kalenderdagar antingen utan avbrott eller i perioder innan anställningen som vikarie börjar. När arbetslöshetens längd beräknas beaktas de 14 månader som föregått alterneringsledigheten.

Arbetslöshetsvillkoret gäller inte arbetslösa arbetssökande under 30 år som avlagt en yrkeshögskole- eller högskoleexamen för högst ett år sedan. Det räcker med en dags arbetslöshet också om vikarien är under 25 år eller över 55 år när alterneringsledigheten börjar.

Alterneringsersättningen kvarstår oförändrad