Sysselsättningsöversikten: I slutet av maj 2014 fanns det 302 200 arbetslösa arbetssökande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns i slutet av maj sammanlagt 302 200 arbetslösa arbetssökande. Det är 33 200 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 5 100. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 4 900 fler än i maj i fjol, dvs. sammanlagt 37 800. I januari–maj avslutades i genomsnitt 68,7 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 4,4 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 87 200, vilket är 17 100 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 113 800, dvs. 10 900 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

Även antalet permitterade ökade

I slutet av maj fanns det i hela landet uppskattningsvis 29 000 permitterade, vilket är 2 000 fler än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 21 400, vilket är 5 700 fler än i maj i fjol.

Det fanns fortfarande 200 gruppermitterade enligt det gamla permitteringsförfarandet i slutet av maj, dvs. 8 300 färre än ett år tidigare. Information om hur ändringen i permitteringsförfarandet påverkar antalet permitterade och antalet arbetslösa arbetssökande finns i ett separat meddelande1.

Antalet förhandsmeddelanden om kommande permitteringar från arbetsgivare har däremot minskat något. Utifrån förhandsmeddelandena är det möjligt att 8 900 personer kommer att permitteras inom den närmaste framtiden, vilket är 300 färre än för ett år sedan. Från april till maj ökade antalet framtida permitteringar med 100.

Antalet nya lediga jobb minskade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under maj månad 36 400 nya lediga jobb, dvs. 5 500 färre än i maj i fjol. Totalt fanns det i maj 75 200 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 5 200 färre än för ett år sedan.

I slutet av maj deltog 127 200 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 17 800 fler än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 10,7 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i maj 14 000 färre sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 68,9 procent, vilket är 0,1 procentenheter lägre än i maj i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 296 000, vilket var 4 000 färre än för ett år sedan.  Arbetslöshetsgraden var 10,7 procent, dvs. 0,1 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik, den separata uppföljningen av gruppermitteringar samt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning.  Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.