Avbrott i TE-tjänsternas elektroniska tjänster tors 26.6. fr.o.m. kl. 17

25.6.2014

TE-tjänsternas elektroniska tjänster är ur funktion torsdagen den 26.6.2014 fr.o.m. kl. 17.00. Avbrottet beror på servicearbete som uppskattas vara över senast klockan 23.00, varefter e-tjänsterna fungerar normalt igen.

Under avbrottet är såväl Mina e-tjänster servicen som är avsedd för personkunder, som arbetsgivarens e-tjänster ur bruk.

På webbplatsen Mina e-tjänster som är för personkunder kan man bl.a. inleda och avsluta sin jobbsökning, använda CV-netti, svara på utredningsbegäran om utkomstskyddet, kolla läget för utbildningsansökningar samt ansöka om startpeng och utbetalning av den.

Arbetsgivarens e-tjänster består bl.a. av anmälan av ett ledigt jobb och avlägsnandet av en platsannons, CV-netti samt ansökan och utbetalning av lönesubvention.

Trots serviceavbrottet är det möjligt att använda sig av de s.k. informerande tjänsterna, t.ex. Lediga jobb och Aktuell arbetskraftsutbildning.

Webbplatsen te-tjanster.fi fungerar normalt under avbrottet med undantag av e-tjänsterna.

Vi beklagar de olägenheter som serviceavbrottet medför.