Tilläggsanslag förbättrar arbets- och näringsbyråernas serviceförmåga

I den tilläggsbudget som riksdagen godkänt anvisas tilläggsanslag för stöd av handlingsförmågan vid arbets- och näringsbyråerna samt för effektivisering av verksamheten.

Tilläggsanslaget är 2,5 miljoner euro med vilken man har för avsikt att avlöna personal som motsvarar 50 årsverken till arbets- och näringsbyråerna för att förbättra servicenivån vid byråerna. Tilläggsresurserna riktas till arbets- och näringsbyråerna utgående från hur pass belastade de är. De har fördelats enligt följande:

Egentliga Finland 350 000 €
Tavastland 250 000 €
Birkaland 450 000 €
Norra Karelen 300 000 €
Mellersta Finland750 000 €
Norra Österbotten 400 000 €

Sysselsättningsläget är fortfarande svårt och arbets- och näringsbyråernas resurser står på prov. Med hjälp av det välkomna tilläggsanslaget kommer man att kunna effektivera arbets- och näringsbyråernas tjänster, konstaterade arbetsminister Lauri Ihalainen.

I tilläggsbudgeten anvisades också högst 2 miljoner euro för förverkligandet av regionala pilotprojekt för att utveckla nya tjänster som kompletterar arbets- och näringstjänsterna.