Avbrott i TE-tjänsternas elektroniska tjänster, Lediga jobb och Aktuell arbetskraftsutbildning fre 1.8. fr.o.m. kl. 18

1.8.2014

TE-tjänsternas elektroniska tjänster och Lediga jobb och Aktuell arbetskraftsutbildning är ur funktion fredagen den 1.8.2014 fr.o.m. kl. 17.00. Avbrottet beror på servicearbete som uppskattas vara över senast klockan 21.00.

Under avbrottet är såväl Mina e-tjänster servicen som är avsedd för personkunder, som arbetsgivarens e-tjänster ur bruk. Också är Lediga jobb och Aktuell arbetskraftsutbildning ur bruk.

På webbplatsen Mina e-tjänster som är för personkunder kan man bl.a. inleda och avsluta sin jobbsökning, använda CV-netti, svara på utredningsbegäran om utkomstskyddet, kolla läget för utbildningsansökningar samt ansöka om startpeng och utbetalning av den.

Arbetsgivarens e-tjänster består bl.a. av anmälan av ett ledigt jobb och avlägsnandet av en platsannons, CV-netti samt ansökan och utbetalning av lönesubvention.

Webbplatsen te-tjanster.fi fungerar normalt under avbrottet med undantag av e-tjänsterna, Lediga jobb och Aktuell arbetskraftsutbildning -tjänster.

Vi beklagar de olägenheter som serviceavbrottet medför.