Infopunkt för bärplockare har öppnats

Vid Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå har öppnats en infopunkt som ger råd till utländska bärplockare via e-post.

För rådgivningen inrättades en separat e-post som betjänar kunder förutom på de båda inhemska språken också på engelska. De frågor som skickas till e-posten besvaras av en för uppdraget utsedd sakkunnig i arbets- och näringsförvaltning.

Vid infopunkten tror man att de kommer att få frågor över hela skalan, men inkomstnivån och arbetsförhållandena kommer sannolikt att vara de allmännaste frågorna. Man strävar till att besvara frågorna under tjänstetid och så fort som möjligt.

Rådgivningsservicen är uttryckligen avsedd för plockare. Rådgivningen och kundkommunikationen riktar sig även till företagare. Ett syfte med rådgivningen är att förebygga problem.

Frågor som anknyter till bärplockning kan skickas till adressen: marjanpoiminta.pohjois-pohjanmaa@te-toimisto.fi