Hur söker man jobb? Anmäl dig genast till jobbsökargruppen för unga på webben!

Är du under 30 år och behöver hjälp med din jobbsökning? Nu är det möjligt också på nätet! Ännu ryms du med!

  • Utexaminerad eller nära på färdig och utan jobb?
  • Funderar du på vad du ska skriva i din ansökan?
  • Löper jobbsökningen annars bara trögt?
  • Hur skiljer jag mig från de andra jobbsökarna?

Kom med i joBitti -gruppen för jobbsökning som verkar på internet så försöker vi komma på svaren tillsammans!

Vår slogan lyder ”joBitti – Lämna inte utan jobb!”, vilket är målet vi strävar mot i gruppen.

Jobbsökargrupperna är avsedda för arbetssökande som är under 30 år och grupperna verkar i Moodle-inlärningsmiljön. Du behöver endast en dator och internetförbindelse för att delta - tidpunkten bestämmer du själv.

I gruppen får du respons på din platsansökan och meritförteckning.

Bekanta dig närmare med gruppens verksamhet på joBittis webbplats och anmäl dig till gruppen.

Gruppen fungerar under tiden: 8.9 -3.10.2014

Välkommen med!

Ytterligare info om gruppen via länken till höger eller via jobitti@te-toimisto.fi