Nylands TE-byrås verksamhetsställe i Malm stängs - Östra centrum och Borgå flyttar

Nylands arbets- och näringsbyrås verksamhetsställe i Malm stängs. Vi betjänar våra kunder (bara med tidbeställning) sista gången fredagen 22.8.2014.

Verksamhetsstället  i Östra Centrum flyttar. Vi betjänar våra kunder på Östergatan sista gången fredagen den 29 augusti och fr.o.m. 1.9.2014 på vår nya adress, Kundgatan 3, 4. vån., 00930 Helsingfors. Vi har öppet kl. 9-16.

Verksamhetsstället  i Borgå flyttar också. Verksamhetsstället flyttar till Mannerheimgatan 20 D, 06100 Borgå. Vi betjänar från och med 25.8.2014 på vår nya adress. Verksamhetsstället på Teknikbågen har öppet sista gången den 20.8.2014 och håller stängt 21.-22.8.2014.