Sysselsättningsöversikten för juli 2014: Antalet lediga jobb ökade med 4500 och antalet arbetslösa ökade med 31 800

26.8.2014:

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under juli månad 31 400 nya lediga jobb, dvs. 1 500 fler än i juli i fjol. Allt som allt fanns det i juli 56 200 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 4 500 fler än för ett år sedan.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns i slutet av juli sammanlagt 350 400 arbetslösa arbetssökande. Det är 31 800 fler än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 13 200. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 5 000 fler än i juli i fjol, dvs. sammanlagt 52 000. I januari–juli avslutades i genomsnitt 68,1 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 5,3 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 92 600, vilket är 16 900 fler än ett år tidigare.

Antalet permitterade ökade

I slutet av juli fanns det i hela landet uppskattningsvis 29 000 permitterade, vilket är 1 000 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 22 700, vilket är 4 300 fler än i juli i fjol.

Antalet förhandsmeddelanden om kommande permitteringar från arbetsgivare har förblivit oförändrat. Utifrån förhandsmeddelandena är det möjligt att 5 600 personer kommer att permitteras inom den närmaste framtiden, vilket är samma antal som för ett år sedan.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 7,0 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i juli 17 000 färre sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 71,2 procent, dvs. 0,5 procentenheter lägre än i juli i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 193 000, vilket var 11 000 flera än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 7,0 procent, dvs. 0,4 procentenheter högre än ett år tidigare.

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik, den separata uppföljningen av gruppermitteringar samt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning.  Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.