Ännu går det att söka till yrkesutbildning och lediga gymnasieplatser

Utbildningarna har redan börjat, men du kan ännu ha chansen att få börja studera på en obesatt plats.

Yrkes- och gymnasieutbildning

Eftersom ansökningstiderna varierar enligt läroanstalt och utbildning, bör du kontrollera exakt tidtabell för ansökan i utbildningsbeskrivningen.

Så här söker du till lediga studieplatser

Mera idéer om du blev utan studieplats

Tionde klasser, yrkesstarter och förberedande utbildningar för invandrare

Information om exakta ansökningstider får du i beskrivningarna av utbildningarna. Utbildningar med lediga platser hittar du med sökfunktionen eller via länken nedan.

Lediga studieplatser (du kan välja önskad utbildning på sökresultatsidan)

Så här söker du till lediga platser

Blev du utan studieplats?

Om du redan har en examen

Om du redan har avlagt en yrkesinriktad examen eller en högskoleexamen, kan du söka till vuxenutbildning. Som vuxenutbildning ordnas samma yrkesinriktade grundexamina som för unga. Dessutom finns det ett stort antal yrkes- och specialyrkesexamina för vuxna.

Ytterligare info på Studieinfo.fi