Gör dig bekant med arbets- och näringstjänsternas webbtjänster med hjälp av videor

Nu kan man med hjälp av videor sätta sig in i hur ärenden hos arbets- och näringstjänsterna kan uträttas på webben. Videorna presenterar kort och lättbegripligt en del av möjligheterna med de e-tjänster som finns tillgängliga för kunderna.

Det är allt enklare att uträtta ärenden på webben, när tjänsterna finns samlat bakom knappen E-tjänster på adressen www.te-tjanster.fi. Arbets- och näringstjänsterna är snabbt tillgängliga via webben, oberoende av tid och plats. Bl.a. ärenden i samband med jobbsökning kan uträttas på webben utan personligt besök på arbets- och näringsbyrån. Kunden loggar in tryggt med bankkoder eller chipförsett identitetskort. När jobbsökningen har inletts via webben, kontaktar arbets- och näringsbyrån kunden inom två veckor, om det behövs.

Titta på videorna på Youtube, tryck på textningsikonen för svenskspråkig textning:

Mina e-tjänster
Ärenden hos arbets- och näringsbyrån kan uträttas lätt på webben. Du kommer direkt till Mina e-tjänster här

Inled jobbsökningen lätt på webben
Inled jobbsökningen lätt via Mina e-tjänster på webben. På det sättet inleder du också processen för att få utkomstskydd för arbetslösa snabbare än tidigare. Du kommer direkt till Mina e-tjänster här

Arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån
Har du precis blivit arbetslös? Eller har du eventuellt blivit permitterad? Inled jobbsökningen smidigt och utan att köa via Mina e-tjänster, var och när som helst. Du kommer direkt till Mina e-tjänster här

Arbetssökandens rättigheter och skyldigheter
Var en aktiv arbetssökande. Följ din sysselsättningsplan som du utarbetat tillsammans med en sakkunnig från arbets- och näringstjänsterna. I planen har skrivits dina mål och de arbets- och näringstjänster som behövs för att nå målen. Ju mer noggrant du gör det som planerats, desto bättre kan de sakkunniga vid arbets- och näringstjänsterna hjälpa dig i jobbsökningen.
Arbets- och näringstjänsterna blir stegvis tillgängliga på webben

Kundernas möjligheter att uträtta ärenden elektroniskt ökar stegvis i fråga om alla ärenden hos arbets- och näringstjänsterna. Nya tjänster utvecklas enligt en plan som sträcker sig till år 2015.

Arbets- och näringsförvaltningens avsikt med att öka webbtjänsterna är att kunderna ska få sina rutinmässiga ärenden skötta flexibelt, oberoende av tid och plats. Detta ökar möjligheterna att erbjuda service ansikte mot ansikte eller per telefon av sakkunniga åt de kunder som behöver mer individuell betjäning.

Videoserien har producerats av arbets- och näringsministeriet och realiserats av Magneetto Media Oy.