Kampanj: Välj yrke utifrån vad du är intresserad av och har talang för, inte utgående från gamla attityder

Vi har mycket ”mäns arbete” och på motsvarande sätt många väldigt kvinnodominerade branscher. Det lönar sig att välja yrke utifrån vad man själv är intresserad av och har talang för, i stället för att följa förlegade könsroller.

En kommunikationskampanj som utvecklingsprogrammet Valtava vid arbets- och näringsministeriet startade den 1 september 2014 vill fästa ungdomars samt deras föräldrars och studiehandledares uppmärksamhet vid ett viktigt samhälleligt missförhållande: Arbetsmarknaden i Finland är ytterst segregerad.

Den underhållande, humoristiska och fräsiga kampanjen syns i gatubilden på 16 orter och på teve. Man stöter säkert på kampanjen även i sociala medier. För studiehandledare har det tagits fram lektionsmaterial som behandlar frågor kring yrkesval. Den interaktiva kampanjen utmanar unga att tänka på könets betydelse i yrkesvalet, göra en egen video och dela den i sociala medier. Vuxna kan testa hur moderna deras egna attityder till olika yrken är och dela resultaten på webben.

Kampanjens webbsidor finns på adressen: 
www.alapaalla.fi

I sociala medier är kampanjen med i dessa kanaler:
YouTube
Facebook
Twitter #AlaPäällä