Den första samtidiga gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet pågår 8.9.-22.9.2014

Ansökan till högskolor har förnyats. Nu är det möjligt att söka till yrkeshögskolor och universitet med samma ansökningsblankett.
Hösten 2014 gemensamma ansökan ordnas 8.9-22.9.2014. I ansökan söks till utbildningar som inleds i januari 2015. I ansökan deltar 22 yrkeshögskolor och fyra universitet.

I den förnyade gemensamma ansökan till högskolor kan du söka till högst sex utbildningar. Du ska sätta utbildningarna i prioritetsordning på ansökningsblanketten. I gemensam ansökan erbjuds du en studieplats, som utgör ditt högsta ansökningsönskemål, till vilket du godkänts.

Du kan bearbeta din ansökningsblankett under ansökningstiden och till exempel ändra ordningen på dina ansökningsönskemål i tjänsten Min Studieinfo, om du efter att du har skickat in din ansökan identifierar dig med nätbankskoder, mobil ID eller ett elektroniskt ID-kort.

Ansökningsblanketten

Ytterligare info

I Studieinfo finns också beskrivningar av de 180 utbildningar som ingår i ansökan. Största delen av utbildningarna finns vid yrkeshögskolorna. De universitetsutbildningar (10 stycken) som erbjuds finns främst inom det matematisk-naturvetenskapliga området. Vid yrkeshögskolorna erbjuds främst utbildningar inom social- och hälsovårdsbranschen.

Högskolorna publicerar antagningsresultaten senast 25.11.2014.

På Studieinfo finns också en video (endast på finska) som visar hur gemensam ansökan framskrider.

Studieinfo.fi