Finn lusten att lära dig! –evenemang runt om i landet under sept.-okt.

Kampanjen för livslångt lärande pågår under tiden 22.9.—5.10.2014 med temat Finn lusten att lära dig! Under kampanjen står inspirerande evenemang, karriärberättelser, livsöden och intressanta diskussioner på programmet.

I årets kampanj betonas ungdomsgarantin samt vuxenutbildningens möjligheter att förlänga arbetskarriärerna och möjliggöra meningsfull verksamhet. Kampanjen har som uppgift att informera, motivera, inspirera, aktivera och utmana till samarbete.

Inspirerande evenemang runt om i Finland

Under kampanjen ordnas runt om i Finland ett otal evenemang, vilka är avsedda för alla som är intresserade av att lära sig. Det ordnas bl.a. torgevenemang, öppna hus och seminarier.

Händelsekalender (på finska)

Huvudevenemanget i Helsingfors 1.10.

Kampanjens huvudevenemang ”Det går som en dans att lära sig” ordnas den 1.10.2014 i Helsingfors i Gamla studenthuset.

Ett otal intressanta karriärval och studietips samt även mera underhållande program står på programmet. Kom efter idéer och för att få tips om olika yrkesbanor. Det finns alltid en god orsak att lära sig och studera. Varför skulle du inte börja genast?

Evenemangets program (på finska)