Arbets- och näringsbyråernas webbtjänster fungerar igen

19.9.2014 kl. 8.50
De lokala TE-byråernas webbtjänst - www.byraer.te-tjanster.fi fungerar igen. Vi beklagar de olägenheter som avbrottet medförde.

18.9.2014
De lokala TE-byråernas webbtjänst - www.byraer.te-tjanster.fi fungerar inte den 18.9. Problemet åtgärdas som bäst.

Arbets- och näringstjänsternas e-tjänster nås i normal ordning via den riksomfattande webbtjänsten te-tjanster.fi

Det vill säga att såväl Mina e-tjänster -servicen som är avsedd för personkunder, som arbetsgivarens e-tjänster fungerar normalt..

Vi beklagar de olägenheter som avbrottet medför.