Sysselsättningsöversikten för augusti: Arbetslösheten stiger fortfarande, 29 200 fler arbetslösa än för ett år sedan

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns i slutet av augusti sammanlagt 319 400 arbetslösa arbetssökande. Det är 29 200 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 31 000. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 4 600 fler än i augusti i fjol, dvs. sammanlagt 43 800. I januari–augusti avslutades i genomsnitt 67,7 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 5,7 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 91 900, vilket är 15 900 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 116 900, dvs. 10 000 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet lediga jobb ökade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under augusti 36 200 nya lediga jobb, dvs. 300 fler än i augusti förra året. Allt som allt fanns det i augusti 61 500 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 1 600 fler än för ett år sedan.

I slutet av augusti fanns det i hela landet uppskattningsvis 25 000 permitterade, vilket är 1 000 fler än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 18 700, vilket är 3 100 fler än i augusti förra året.

Antalet gruppermitterade enligt det gamla permitteringsförfarandet var i slutet av augusti fortsättningsvis 200, dvs. 4 800 färre än ett år tidigare. 

Antalet förhandsmeddelanden om kommande permitteringar från arbetsgivare har också ökat. Utifrån förhandsmeddelandena är det möjligt att 8 200 personer kommer att permitteras inom den närmaste framtiden. Antalet framtida permitteringar ökade med 2 600 från juli till augusti.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 7,4 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i augusti 21 000 färre sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 68,9 procent, dvs. 0,5 procentenheter lägre än i augusti i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 197 000, vilket var 6 000 flera än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 7,4 procent, dvs. 0,3 procentenheter högre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik, den separata uppföljningen av gruppermitteringar samt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning.  Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.