Sök i höstens gemensamma ansökan 24.9. – 3.10. till yrkesutbildning

Du kan söka till yrkesinriktade grundexamina och utbildning i huslig ekonomi (hushållsskolan) i höstens gemensamma ansökan som är  den 24.9–3.10.2014. Utbildningarna inleds i januari 2015. Det finns ett mindre antal utbildningsplatser i jämförelse med ansökan på våren. Observera att de flesta utbildningar som erbjuds är finskspråkiga.

Inom yrkesutbildning och utbildning i huslig ekonomi finns både grundskol- och gymnasiebaserade utbildningar.

Observera

  • Du kan inte söka via gemensam ansökan ifall du redan har en yrkesexamen eller högskolexamen.
  • Du kan inte söka till grundskolbaserad utbildning om du har gått gymnasiet

Ansökan går ut 3.10 kl. 15.00 – så gör din ansökan i god tid!

Till ansökningsblanketten

Ytterligare info

Studieinfo.fi

Instruktionsvideor

Utbildningssökning i gemensam ansökan till andra stadiet i Studieinfo
Att fylla i ansökningsblanketten i den gemensamma ansökan till andra stadiet i Studieinfo