Arbets- och näringsbyråns kunder får i telefonintervjuer ge respons på byråernas service

Arbets- och näringsbyråns årliga kundresponsförfrågan (ASPA2014) pågår. TNS-Gallup förverkligar förfrågan och gör  telefonintervjuer i september-oktober. Förfrågan har beställts av arbets- och näringsministeriet.

Med hjälp av telefonintervjuer strävar man till att utreda vilka erfarenheter kunderna vid arbets- och näringsbyråerna har om byråernas service. Resultatet ger information om utvecklingsbehovet av arbets- och näringstjänsterna.

I hela landet intervjuas sammanlagt 3500 personkunder och 1500 företags- och arbetsgivarkunder. De kunder som blir uppringda är slumpmässigt valda ur arbetsförvaltningens datasystem. Resultatet av förfrågan blir färdigt i slutet av året.