Du som fått ett arbetserbjudande kan i januari 2015 meddela TE-byrån på webben om att du kontaktat arbetsgivaren

Arbets- och näringsbyrån skickar till sina arbetssökande kunder arbetserbjudanden om lediga jobb.

Då arbetssökande fått ett arbetserbjudande skall sökande

  • kontakta arbetsgivaren och efter det
  • anmäla till arbets- och näringsbyrån om att så skett samt om arbetssökande fick det erbjudna jobbet eller ej.

Tillsvidare meddelar kunden arbets- och näringsbyrån om att han/hon har kontaktat arbetsgivaren på ett överenskommet sätt – per telefon, via e-post eller genom att besöka byrån.

Fr.o.m. januari 2015 kommer det att vara möjligt att via webben meddela arbets- och näringsbyrån om att du tagit kontakt med arbetsgivaren.

Arbets- och näringsbyrån skickar erbjudanden om platser, vilka uppskattas motsvara kundens yrkeskompetens och arbetsförmåga.

Vägrar du att ta emot erbjudet arbete kan det leda till att du förlorar din arbetslöshetsförmån.