Sysselsättningsöversikten för september: 314 500 arbetslösa arbetssökande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns i slutet av september sammanlagt 314 500 arbetslösa arbetssökande. Det är 29 600 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 4 900. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 5 200 fler än i september i fjol, dvs. sammanlagt 41 700. I januari–september avslutades i genomsnitt 68,3 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 5,7 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 92 600, vilket är 15 900 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 117 500, dvs. 9 900 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet permitterade ökade

I slutet av september fanns det i hela landet uppskattningsvis 28 000 permitterade, vilket är nästan 2 000 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 20 400, vilket är 2 900 fler än i september i fjol.

Antalet gruppermitterade enligt det gamla permitteringsförfarandet var i slutet av september fortfarande 200, dvs. 3 700 färre än ett år tidigare. Information om hur ändringen i permitteringsförfarandet påverkar antalet permitterade och antalet arbetslösa arbetssökande finns i ett separat meddelande.

Antalet förhandsmeddelanden om kommande permitteringar från arbetsgivare har också ökat. Utifrån förhandsmeddelandena är det möjligt att 8 500 personer kommer att permitteras inom den närmaste framtiden, vilket är 900 färre än för ett år sedan. Från augusti till september ökade antalet framtida permitteringar med 300.

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under september månad 38 100 nya lediga jobb, dvs. 3 400 fler än i september i fjol. Allt som allt fanns det i september 65 100 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 6 600 fler än för ett år sedan.

I slutet av september deltog 127 700 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 14 100 fler än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 8,2 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i september 29 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 68,2 procent, dvs. 0,9 procentenheter högre än i september i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 218 000, vilket var 19 000 flera än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 8,2 procent, dvs. 0,6 procentenheter högre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:
Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik, den separata uppföljningen av gruppermitteringar samt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.