Info om ungdomsgarantin och Sanssi-kortet gavs i en container i Österbotten!

Förra sommaren reste en garanterat bra Pop up-affär runt i Österbotten och bjöd på information om ungdomsgarantin och Sanssi-kortet. Själva affären var en sjöcontainer som hade inretts av unga från Jupiter-stiftelsens ungdomsverkstad i Vasa.

Hela kampanjen kretsade kring en tanke: tillsammans är vi mera. Avsikten var att lösa ett marknadsföringsproblem: hur få fram information? Arbets- och näringstjänsterna, TE-tjänsterna och andra som arbetar med arbetslösa unga har utmärkta verktyg för att hjälpa unga och hitta lösningar på deras problem.

För att föra fram information om dessa tjänster utvecklades ett koncept som skulle väcka såväl enskilda personers som mediernas intresse. Ett av kriterierna var mobilitet, det måste vara att lätt att föra kampanjen från en stad till en annan i Österbotten. Så föddes en Garanterad bra Pop Up-affär.

Under tre veckor kom Pop Up-affären i kontakt med och syntes i tusentals människors vardag. Kampanjen överskred nyhetströskeln i flera tidningar, radio, webbpublikationer och television.

Vad åstadkom vi tillsammans? Det är omöjligt att mäta alla effekter, men åtminstone 70 unga fick i augusti en arbetsplats med Sanssi-kortet i Österbotten. Det är ca 20 % av alla som under året fått arbete med Sanssi-kortet på Österbottens arbets- och näringsbyrås område.

Kolla in kampanjvideon och välj själv om du vill delta i kampanjen genom att dela videon vidare.