Minskningen av sysselsättningen inom industri och byggnads är snart bakom

Minskningen av sysselsättningen avstannar nästa år och på årsnivå kan sysselsättningen öka en aning, förutsatt att den ekonomiska tillväxten kommer i gång enligt konjunkturprognoserna.
Antalet sysselsatta minskar med ytterligare 14 000 personer i år, vilket dock är mindre än ett år tidigare. Denna bedömning finns i arbets- och näringsministeriets kortsiktiga arbetsmarknadsprognos, som publicerades den 27 oktober 2014.

Sysselsättningsutvecklingen varierar nu stort från bransch till bransch. Minskningen av sysselsättningen inom industrin är i år till och med större än vad vi bedömde tidigare, dvs. 15 000 personer. Också inom byggverksamhet minskar sysselsättningen tydligt, med cirka 7 000 personer. Den kraftigaste sysselsättningsminskningen inom industrin och byggverksamheten är dock snart bakom oss, fast det fortfarande syns en liten minskning nästa år.

Däremot har antalet sysselsatta ökat någon inom tjänster, trots det svaga konjunkturläget. Sysselsättningen har ökat till exempel inom utbildning, men också något inom flera privata tjänster. Sysselsättningen inom tjänster ökar något också nästa år.

Arbetslöshetsgraden till 8,6 procent

Arbetslöshetsgraden stiger till 8,6 procent i år och håller sig på samma nivå även nästa år. Sysselsättningsgraden är 68,5 procent i år, men stiger till 68,9 procent nästa år, i stor utsträckning på grund av förändringen av åldersstrukturen.

Antalet arbetslösa arbetssökande ligger nu på 2000-talets rekordnivå, dvs. 330 000 i år och ökar nästa år till 340 000 personer. Arbetslösheten har förlängts och långtidsarbetslösheten ökat. I september 2014 var den genomsnittliga längden på arbetslöshet 50 veckor.

Mest oroväckande är läget för arbetslösa arbetssökande som fyllt 55 år. För dem var arbetslöshetens längd i genomsnitt 91 veckor i september 2014. Varje månad överstiger över 6 000 personers arbetslöshet 12 månader. Enligt vår prognos finns det 93 000 långtidsarbetslösa år 2014 och 100 000 år 2015. Antalet svårsysselsatta har ökat till 170 000 personer. Antalet unga arbetslösa arbetssökande som är under 25 år uppgår till 44 000 personer år 2014 och till 45 000 år 2015.

ANM:s kortsiktiga arbetsmarknadsprognos kan läsas på adressen www.tem.fi/analyysit (på finska)