Arbets- och näringsbyråerna tar i bruk ett nytt telefonsystem

Alla arbets- och näringsbyråer kommer stegvis att ta i bruk ett nytt telefonsystem ännu under detta år. Lappland, Norra Karelen och Kajanaland tar som första i bruk systemet den 7 november 2014. 

  • Samtliga arbets- och näringsbyråer kommer i fortsättningen att ha skilda telefonnummer för person- och arbetsgivarkunder.
    Vid vissa byråer är det möjligt att numren byts, vid andra förblir de oförändrade.
  • Kunderna kan ringa till servicenumren vardagar kl. 9–16.15.
  • I och med systemet införs också inspelning av telefonsamtal, vilket förbättrar rättssäkerheten för kunderna.
  • I systemet ingår en tillbakaringnings-funktion vilket innebär att kunden inte längre behöver köa utan man ringer tillbaka till honom/henne.

Arbets- och näringsbyråerna informerar sina kunder om de ändringar som ibruktagandet av det nya servicesystemet eventuellt orsakar.