Talvivaara Sotkamo Oy i konkurs:
Staten vidtar särskilda åtgärder för att stöda sysselsättningen

6.11.2014

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:s operativa dotterbolag Talvivaara Sotkamo Oy ansöker om konkurs. Staten förbereder sig på omedelbara kostnader på 50 miljoner euro som inriktas på att stabilisera miljösituationen och gruvans verksamhet.

Talvivaaras situation som helhet är för närvarande oklar, eftersom moderbolaget Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj fortfarande befinner sig i företagssanering.

Ett hårt slag för Kajanaland

otalt sett har gruvan i Talvivaara sysselsatt ca 1 500 arbetstagare både direkt och indirekt i Kajanaland. Det är ca 4 procent av hela arbetskraften i Kajanaland. Konkursen kan också få konsekvenser för många transportföretag, råvaruleverantörer och vidare förädlare av nickel runtom i Finland.

Merparten av de anställda vid Talvivaara har varit anställda av dotterbolaget, som ansökt om konkurs. Konkursen medför antagligen förlorade arbetsplatser omedelbart, men konkursbolaget behöver dock även i fortsättningen ett betydande antal arbetstagare och underleverantörer.

– Det är ett hårt slag i synnerhet för sysselsättningen i Kajanaland. För dem som blir arbetslösa kommer vi att försöka hitta möjligheter att snabbt få arbete vid andra företag i regionen, säger näringsminister Jan Vapaavuori.

- På längre sikt inleds åtgärder för att skapa nya arbetstillfällen i Kajanaland. För att lyckas med detta måste vi kunna skapa ekonomisk tillväxt i regionen. Inom de akuta strukturomvandlingsåtgärderna kommer man att fokusera på att skapa sådan tillväxt. Vi utgår från att Kajanalands ekonomiska region söker status som område med akuta strukturomvandlingsproblem och att regionen får denna status, säger Vapaavuori.

En eventuell fortsatt gruvverksamhet

Talvivaara Sotkamo Oy:s konkurs behöver dock inte innebära att gruvverksamheten upphör. Konkursboet strävar efter att hitta en ny verksamhetsutövare för gruvan. Om man inte hittar en ny aktör återstår dock inget annat alternativ än att stänga gruvan.
– Det är klart att staten deltar i förhandlingarna om fortsättningen för gruvan och strävar efter att en ekonomiskt lönsam gruvverksamhet ska kunna fortsätta på ett för miljön hållbart sätt, betonar Vapaavuori.

Arbets- och näringsministeriet har med bemyndigande från finanspolitiska ministerutskottet inrättat ett Talvivaarakontor, som inleder sin verksamhet omedelbart och som bl.a. har till uppgift att samordna verksamheten mellan olika myndigheter, följa upp att miljöfrågorna sköts ändamålsenligt och följa upp användningen av de statliga medlen samt att erbjuda nödvändigt expertstöd.

Ytterligare info:

Arbets- och näringsministeriets meddelande 6.11.2014(på finska):
Valtio käynnistää erikoistoimet Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssin seurauksena


Statsrådets meddelande 7.11.2014:
Staten vidtar särskilda åtgärder till följd av Talvivaara Sotkamo Oy:s konkurs - målet är att säkerställa miljöskyddet och en fortsatt gruvverksamhet