Sysselsättningsöversikten för oktober: Antalet långtidsarbetslösa har fortsättningsvis ökat

Aktuellt:
Sysselsättningsöversikten fick en ny webbplats, även dess utskriftsversion reviderades

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns i slutet av oktober sammanlagt 319 900 arbetslösa arbetssökande. Det är 30 300 fler än ett år tidigare. Antalet långtidsarbetslösa steg från i fjol mer än den övriga arbetslösheten, ca 20 %.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 4 900 fler än i oktober i fjol, dvs. sammanlagt 41 400. I januari–oktober avslutades i genomsnitt 68,7 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 5,9 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 93 500, vilket är 15 300 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 120 400, dvs. 10 200 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under oktober 34 200 nya lediga jobb, dvs. 200 färre än i oktober i fjol. Allt som allt fanns det i oktober 62 100 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 2 700 fler än för ett år sedan.

I slutet av oktober deltog 130 200 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 12 100 fler än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Cirka 32 000 permitterade


I slutet av oktober fanns det i hela landet uppskattningsvis 32 000 permitterade, vilket är 2 000 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol.
Utifrån förhandsmeddelandena är det möjligt att 11 400 personer kommer att permitteras inom den närmaste framtiden, vilket är 1 000 fler än för ett år sedan.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 8,3 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i oktober 7 000 färre sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 67,6 procent, dvs. 0,5 procentenheter lägre än i oktober i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 220 000, vilket var 26 000 flera än för ett år sedan. 

Arbetslöshetsgraden var 8,3 procent, dvs. 0,9 procentenheter högre än ett år tidigare.

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och separata uppföljning av gruppermitteringar samt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning.  Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

Sysselsättningsöversikten fick en ny webbplats, även dess utskriftsversion reviderades

För arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt har det gjorts en egen webbplats som öppnas i samband med sysselsättningsöversikten för oktober, 25.11.2014.  Fortfarande produceras också en helt reviderad pdf-version av sysselsättningsöversikten.

Webbplatsens adress är www.temtyollisyyskatsaus.fi.  Innehållet genereras direkt ur statistiksystemet. På så sätt minskar det manuella arbetet i produktionen av översikten. Detta möjliggör en allt mångsidigare och mer omfattande publicering av material. En ny applikation gör det också lättare för slutanvändarna, de kan lätt bearbeta materialet för sina ändamål t.ex. i Excel.

Innehållet i sysselsättningsöversikten i pdf-format, som publiceras utöver webbplatsen, har utvidgats så att det motsvarar webbplatsens innehåll. Även utformningen har reviderats. Till översikten har det fogats ett stort antal figurer som åskådliggör texten. I innehållet lyfts också jämställdhetsperspektivet fram tydligare än tidigare.

Pdf-versionen av sysselsättningsöversikten publiceras med samma innehåll på finska, svenska och engelska. Tidigare var versionen på engelska avsevärt kortare än de andra språkversionerna.

Sysselsättningsöversikten publiceras månatligen utifrån arbetsförmedlingsstatistiken. Översikten innehåller information om den senaste tidens utveckling när det gäller arbetslöshet, lediga jobb och arbetskraftspolitisk service. Arbetsförmedlingsstatistiken baserar sig på uppgifterna i arbets- och näringsbyråernas kundregister.