Studia –mässan för unga 2-3.12. i Helsingfors Mässcentrum

1.12.2014

Studie- och karriärevenemanget Studia arrangeras 2-3.12. 2014 i Helsingfors Mässcentrum. Under evenemanget erbjuds gymnasiestuderande samt studerande på andra stadiet råd, tips och hjälp i frågor som berör fortutbildning och arbetslivet.

I evenemanget deltar alla inhemska universitet, yrkeshögskolor, folkhögskolor samt läroinrättningar på andra stadiet. De berättar och informerar om studier vid inrättningarna.

Under evenemanget får man också info om internationella studier samt om möjligheterna att åka som utbytesstuderande. Representanter från åtta olika länder deltar också i mässan.

I Studia-mässan deltar också företag som ordnar prepkurser, ett otal organisationer och förbund samt företag som ev. sysselsätter i framtiden.

På mässan är det möjligt att stifta bekantskap med olika karriär- och studiealternativ samt personligen diskutera med ungdomar som studerar vid olika läroinrättningar.

På Studia-mässan finns också en studievägledningsmonter där ungdomarna får svar på frågor som gäller framtida studier.

Öppet:
tisdag  2.12.2014 kl. 9–17
onsdag 3.12.2014 kl. 9–16

Biljetter:
Inträde vid dörren 10 €.
Fritt inträde med Suomen lukiolaisten liittos ikraftvarande medlemskort eller med intyg på att du utför värnplikt eller civiltjänst. Även studiehandledare, rektorer, lärare och gruppledare kommer  in avgiftsfritt. För att komma in gratis bör man registrera sig som besökare.

Ytterligare info och registrering (på finska)
www.studiamessut.fi