Serviceavbrott i TE-tjänsternas elektroniska tjänster 4.12. kl. 17.30 - 5.12. kl. 8.00

TE-tjänsternas elektroniska tjänster är ur funktion fr.o.m. torsdagen den 4.12.2014 kl. 17.30. E-tjänsterna är igen i bruk på fredagen den 5.12. kl. 8.00. Avbrottet beror på versionsbyte av systemet.

Under avbrottet är såväl Mina e-tjänster servicen som är avsedd för personkunder, som arbetsgivarens e-tjänster ur bruk.

På webbplatsen Mina e-tjänster som är för personkunder kan man bl.a. inleda och avsluta sin jobbsökning, använda CV-netti, svara på utredningsbegäran om utkomstskyddet, kolla läget för utbildningsansökningar samt ansöka om startpeng och utbetalning av den.

Arbetsgivarens e-tjänster består bl.a. av anmälan av ett ledigt jobb och avlägsnandet av en platsannons, CV-netti samt ansökan och utbetalning av lönesubvention.

Trots serviceavbrottet är det möjligt att använda sig av t.ex. Lediga jobb och Aktuell arbetskraftsutbildning. Uppgifterna i tjänsterna baserar sig på läget den 4.12.2014, eftersom uppgifterna inte uppdateras under avbrottet.

Webbplatsen te-tjanster.fi fungerar normalt under avbrottet med undantag av e-tjänsterna.

Vi beklagar de olägenheter som serviceavbrottet medför.