Mobilanvändningen av te-tjanster.fi underlättas, avbrott på webbplatsen förmiddagen den 9.12.

Det kommer att bli lättare att använda te-tjanster.fi på mobilen och pekplattan fr.o.m. tisdagen den 9.12.2014. Då tas en s.k. responsiv version av webbplatsen i bruk.

Webbplatsen te-tjanster.fi är ur bruk i en timmes tid på förmiddagen tisdagen den 9.12. Avbrottet på en timme är någon gång mellan klockan 9.00 och 11.00.

Under avbrottet är webbplatsens e-tjänster samt söktjänsterna Lediga jobb och Aktuell arbetskraftsutbildning i normalt bruk. Under avbrottet finns det på webbplatsen ett meddelande med direkta länkar till de ovan nämnda tjänsterna.

Avbrottet påverkar inte heller arbets- och näringsbyråernas ” Lokala TE-tjänster” –webbplatsen (byraer.te-tjanster.fi)