Hur söker man jobb? Anmäl dig till jobbsökargruppen för unga på webben! Vi börjar 19.1.2015

joBitti – jobbsökargruppen på webben för unga är en ny service för dem som vill förbättra sina jobbsökarfärdigheter. Du kan delta i gruppen oberoende av tid och plats. Tyngdpunkten i gruppen ligger på diskussioner, vi delar med oss av våra erfarenheter och söker nya synvinklar. Följande grupp börjar den 19.1. och pågår till den 13.2.2015. Besök vår webbplats och anmäl dig redan nu till gruppen!

Längd på gruppen?

Gruppen pågår i fyra veckor och varje vecka har ett tema med anknytning till jobbsökning. Vi går grundligt igenom de olika delområdena i jobbsökning, din jobbsökarstrategi och de olika skedena i anställningsintervjun. Vad du får ut av arbetet i gruppen och till vilket slutresultat du kommer beror på din egen aktivitet.

Vem kan delta?

Tjänsten är öppen för alla unga under 30 år och deltagandet är frivilligt. Du kan t.ex. delta vid sidan om arbete, studier eller arbetspraktik. Fördelen med att delta i jobbsökargruppen via webben är att den är öppen 24/7. Hur mycket tid du satsar på jobbsökningen är upp till dig själv.

Det är frivilligt att delta i gruppen och det kostar inte något.

Vilken är nyttan med att delta?

Du kan diskutera de olika faserna i jobbsökningen och kartlägga nya möjligheter att hitta jobb samt marknadsföra ditt kunnande till arbetsgivare. Du får under fyra veckor tutorns och gruppens stöd. Bekanta dig närmare med gruppens verksamhet på joBittis webbplats.

Vad behöver du?

Du behöver inte ladda ner några program till din dator. I praktiken behöver du endast:

  • en dator och internetförbindelse,
  • tillräckliga kunskaper i svenska och
  • aktivitet och ett öppet sinne.

Välkommen med!

Ytterligare info om gruppen också via jobitti@te-toimisto.fi