Sysselsättningsöversikten fick en ny webbplats

För arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt har det gjorts en egen webbplats som öppnas i samband med sysselsättningsöversikten för oktober, 25.11.2014.  Fortfarande produceras också en helt reviderad pdf-version av sysselsättningsöversikten.

Webbplatsens adress är www.temtyollisyyskatsaus.fi.  Innehållet genereras direkt ur statistiksystemet. Detta möjliggör en allt mångsidigare och mer omfattande publicering av material.

En ny applikation gör det också lättare för slutanvändarna, de kan lätt bearbeta materialet för sina ändamål t.ex. i Excel.
Även utformningen har reviderats. Till översikten har det fogats ett stort antal figurer som åskådliggör texten. I innehållet lyfts också jämställdhetsperspektivet fram tydligare än tidigare.

Sysselsättningsöversikten publiceras med samma innehåll på finska, svenska och engelska. Tidigare var versionen på engelska avsevärt kortare än de andra språkversionerna.

Innehållet i sysselsättningsöversikten i pdf-format, som publiceras utöver webbplatsen, har utvidgats så att det motsvarar webbplatsens innehåll.

Pdf-versionen av Sysselsättningsöversikten publiceras månatligen utifrån arbetsförmedlingsstatistiken. Översikten innehåller information om den senaste tidens utveckling när det gäller arbetslöshet, lediga jobb och arbetskraftspolitisk service. Arbetsförmedlingsstatistiken baserar sig på uppgifterna i arbets- och näringsbyråernas kundregister.