Sysselsättningsöversikten för november: 326 500 arbetslösa arbetssökande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns i slutet av november sammanlagt 326 500 arbetslösa arbetssökande. Det är 30 600 fler än ett år tidigare.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 5 400 fler än i november i fjol, dvs. sammanlagt 41 400. I januari–november avslutades i genomsnitt 68,8 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 6,0 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 94 500, vilket är 14 900 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 123 100, dvs. 10 100 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under november 32 200 nya lediga jobb, dvs. 2 400 fler än i november i fjol. Allt som allt fanns det i november 58 800 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 4 100 fler än för ett år sedan.

I slutet av november deltog 131 000 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 6 000 fler än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Antalet permitterade ökade

I slutet av november fanns det i hela landet uppskattningsvis 36 000 permitterade, vilket är 2 000 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol.

Antalet förhandsmeddelanden om kommande permitteringar från arbetsgivare har minskat något. Utifrån förhandsmeddelandena är det möjligt att 10 800 personer kommer att permitteras inom den närmaste framtiden, vilket är 200 färre än för ett år sedan. Antalet kommande permitteringar minskade med 500 från oktober till november.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 8,2 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i november 9 000 färre sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 67,3 procent, dvs. 0,5 procentenheter lägre än i november i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 215 000, vilket var 6 000 flera än för ett år sedan.

Arbetslöshetsgraden var 8,2 procent, dvs. 0,2 procentenheter högre än ett år tidigare.

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och separata uppföljning av gruppermitteringar samt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

Ny webbtjänst öppnad

För arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt har det gjorts en egen webbplats som har öppnat i samband med sysselsättningsöversikten för oktober, 25.11.2014.

Webbplatsens adress är www.temtyollisyyskatsaus.fi. 

En ny applikation gör det lättare för användarna, de kan lätt bearbeta materialet för sina ändamål t.ex. i Excel.

Innehållet i sysselsättningsöversikten i pdf-format, som publiceras utöver webbplatsen, har utvidgats så att det motsvarar webbplatsens innehåll. Även utformningen har reviderats. Till översikten har det fogats ett stort antal figurer som åskådliggör texten. I innehållet lyfts också jämställdhetsperspektivet fram tydligare än tidigare. Pdf-versionen av sysselsättningsöversikten publiceras med samma innehåll på finska, svenska och engelska.