Nyheter 2020

November

24.11.2020 Sysselsättningsöversikten: I oktober fanns det 312 700 arbetslösa arbetssökande
23.11.2020 Arbetsmarknadsprognos: Förlängd arbetslöshet formar arbetsmarknaden
19.11.2020 Ändringar i arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte från och med den 1 januari 2021
19.11.2020 De temporära ändringarna som gäller arbetslöshetsförmånerna för permitterade och företagare fortsätter att gälla
11.11.2020 Har du för avsikt att flytta till Storbritannien för att jobba? Var beredd på Brexit
06.11.2020 Skydd av personuppgifter vid TE-tjänsterna

Oktober

30.10.2020 Regeringen föreslår: arbets- och näringsbyråerna ska även kunna erbjuda studier som leder till högskoleexamen
22.10.2020 UF-centret och NTM-centralen börjar använda förmånsuppgifter i inkomstregistret fr.o.m. 1.1.2021
20.10.2020 Sysselsättningsöversikten: I september fanns det 315 800 arbetslösa arbetssökande
20.10.2020 SIB-försöket för integration sysselsatte över tusen invandrare
16.10.2020 Om du blir arbetslös
06.10.2020 Driftavbrott i TE-tjänsterna 23-26.10.2020

September

24.09.2020 Användningen av tjänsten Katso upphör – så här övergår du till att använda Suomi.fi-tjänsten
22.09.2020 Sysselsättningsöversikten: Arbetslöshetsgraden var 7,7 procent i augusti
22.09.2020 TE-telefonservicens tjänster via riksomfattande e-post upphör i början av oktober
18.09.2020 Yrkesbarometern: Coronaepidemin minskade antalet yrken som lider på brist av arbetskraft
18.09.2020 Under budgetmanglingen kom man överens om åtgärder som stärker sysselsättningen
15.09.2020 Avslutad tjänstgöring och inget jobb i sikte?
10.09.2020 Om permittering fortsätter länge
07.09.2020 Driftavbrott i TE-tjänsterna skjuts upp
02.09.2020 Höstens gemensamma ansökan till högskolor 2.9-16.9.2020
02.09.2020 Regeringen föreslår komplettering av kommunförsöket för sysselsättningen

Augusti

25.08.2020 Sysselsättningsöversikten för juli: 387 500 arbetslösa arbetssökande
20.08.2020 Ny kompetens med hjälp av arbetskraftsutbildning
20.08.2020 Tips för att söka jobb efter sommarjobbet
19.08.2020 Sysselsätt med lönesubvention – anmäl lönesubventionerade arbetsplatser behändigt på webben
13.08.2020 Få posten av oss snabbt via suomi.fi-meddelanden
07.08.2020 Ett nytt program påskyndar sysselsättningen genom offentlig upphandling

Juli

21.07.2020 Sysselsättningsöversikt: Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i juni
09.07.2020 Arbetslös arbetssökande – minns att du ska vara anträffbar också på sommaren
07.07.2020 Man kan anhålla om kostnadsstöd för företag vid Statskontoret fr.o.m. 7.7.2020

Juni

30.06.2020 Företagarnas rätt till utkomstskydd för arbetslösa på grund av coronavirusepidemin har förlängts till 31.12.2020
26.06.2020 Företagare: Arbets- och näringsbyrån kontaktar dig om din rätt till arbetsmarknadsstöd förlängs
24.06.2020 Sysselsättningsöversikten för maj: Antalet arbetslösa arbetssökande steg kraftigt
23.06.2020 Förlängningen av maximitiden för startpeng fortsätts
23.06.2020 En fortsättning av åtgärderna för att skapa trygghet och flexibilitet på arbetsmarknaden under coronakrisen
18.06.2020 Arbetsmarknadsprognos: Sysselsättningen minskar eventuellt mindre än väntat, men risken för en negativ sysselsättningsutveckling är betydande
16.06.2020 Tog tjänstgöringen slut? Handla då så här, om du saknar ett jobb
15.06.2020 Avvikande öppettider under midsommar
12.06.2020 Startpeng har en positiv inverkan på inledandet av företagsverksamhet
05.06.2020 Regeringen föreslår en fortsättning av åtgärderna för att skapa trygghet och flexibilitet på arbetsmarknaden under coronakrisen
05.06.2020 Statsrådet lade fram en proposition om kommunala sysselsättningsförsök
04.06.2020 En stor del av förplägnadsföretagen får gottgörelse för verksamhetsbegränsningar utan ansökan – stöd för återanställning kan sökas från och med den 5 juni
02.06.2020 Tilläggsbudgeten stöder arbetssökande och särskilt stödet till unga ökas
01.06.2020 Lagen om stöd och gottgörelse till restauranger stadfäst – målet är att lagen ska träda i kraft den 5.6.

Maj

29.05.2020 ANM:s lägesbild: permitteringarna har fungerat som buffert i ökningen av arbetslösheten, företagsstöden har förhindrat konkurser
28.05.2020 Sommarjobbarinfon ger råd i frågor som berör anställningsförhållandet
27.05.2020 Sysselsättningsöversikten: Antalet arbetslösa arbetssökande nästan fördubblades i april
22.05.2020 Examen på väg, men inget arbete i sikte?
18.05.2020 Våra telefontjänster är stängda på Kristi himmelfärdsdagen 21.5.2020
08.05.2020 Temporär lagändring: när jobbsökningen inleds är det frivilligt att besvara frågor om servicebehovet eller uppdatera sysselsättningsplanen
08.05.2020 Videoguide för arbetstagare som blir permitterade
08.05.2020 Maximitiden för startpeng förlängs temporärt
04.05.2020 Distansutbildning för företagare om ansökan av NTM-centralernas coronafinansiering ons. 6.5.2020

April

30.04.2020 Våra telefontjänster är nu överbelastade
27.04.2020 Telefonservice betjäningstider över första maj
23.04.2020 Sysselsättningsöversikten: 309 100 arbetslösa arbetssökande, antalet ökade snabbt i mars
23.04.2020 Maximitiden för startpeng förlängs och ordnandet av intervjuer för arbetssökande görs flexiblare
21.04.2020 TE-tjänsterna och tjänsten Töitä Suomesta försöker tillsammans råda bot på bristen på säsongarbetare
20.04.2020 Företagare får startpeng för att trygga försörjningen om verksamheten avbryts eller arbetet minskar
17.04.2020 Infosnutt den 21.4.: Så här söker en företagare om arbetslöshetsskydd
15.04.2020 Lantbrukaren behöver jobbkompisar - nu finns det säsongsarbete
09.04.2020 Coronastödet till ensamföretagare framskrider
08.04.2020 Lagen om företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa träder i kraft den 8.4.2020
08.04.2020 Telefontjänsternas avvikande öppettider under påsken
08.04.2020 Viktig information för företagare som anmäler sig som arbetssökande
03.04.2020 Regeringen föreslår: Företagare har rätt till utkomstskydd för arbetslösa på grund av coronavirusepidemin
02.04.2020 2 000 euro i verksamhetsstöd till ensamföretagare i coronavirusläget – ansökningstiden börjar så snart som möjligt
01.04.2020 Lagändring utökar permitterades rätt till arbetslöshetsförmån och försnabbar processen att söka och erhålla arbetslöshetsförmån

Mars

31.03.2020 Tiden för meddelande om permittering och samarbetsförhandlingarnas längd förkortas temporärt
31.03.2020 Omställningsskydds-chatbot på finska hjälper i permitterings- och uppsägningssituationer
27.03.2020 På grund av coronaviruset förkortas varseltiden för permittering och samarbetsförhandlingarnas längd
26.03.2020 Arbetsgivare är skyldiga att meddela arbets- och näringsbyrån när minst tio arbetstagare sägs upp
25.03.2020 Regeringen underlättar frilansarnas och ensamföretagarnas möjlighet att omfattas av utkomstskydd för arbetslösa oberoende av företagsform
25.03.2020 Permittering steg för steg – en anvisningsvideo för arbetsgivaren
24.03.2020 Sysselsättningsöversikten: Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i februari
23.03.2020 TE-byråerna betjänar i samband med omställningar i företagen
20.03.2020 FöretagsFinlands rådgivningstjänst Ekonomihjälpen hjälper företag med betalningssvårigheter
18.03.2020 Är du en beväring eller civiltjänsteman som hemförlovas, men saknar jobb? Handla då så här!
17.03.2020 Det är för tillfället kö i våra telefontjänster
17.03.2020 FöretagsFinlands rådgivningstjänst Ekonomihjälpen ger råd åt företag som har betalningssvårigheter
16.03.2020 Vi följer THL:s och RFV:s anvisningar i vår kundservice precis som man gör på andra håll för tillfället. Du följer väl aktivt med myndigheternas meddelanden gällande coronaviruset.
16.03.2020 Gör så här om du blir permitterad
10.03.2020 Rekryteringsevenemanget Finland-Norway-Sweden Day arrangeras på webben 11.3.
10.03.2020 TE-byråernas karriärvägledningstjänster har en betydande roll i samband med övergångar mellan arbete och utbildning

Februari

27.02.2020 TE-tjänsterna går över till elektroniskt informationsutbyte i internationella förmånsärenden
25.02.2020 Sysselsättningsöversikten: Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i januari
20.02.2020 Arbetsgivare: Anmäl också frivilliga uppgifter till inkomstregistret
18.02.2020 Nu är det dags att söka sommarjobb
05.02.2020 Så här undviker du trafiktopparna i telefonservicen
03.02.2020 Välkommen att testa den finskspråkiga chatten i utbildningsfrågor

Januari

30.01.2020 Även fackförbunden kan ansöka om lönegaranti elektroniskt
30.01.2020 Sysselsättningsanslag för 2020 tilldelades NTM-centralerna
29.01.2020 Det resultatinriktade pilotprojektet som siktade på sysselsättning och utbildning av unga har slutat med gott resultat
24.01.2020 Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i december
21.01.2020 Info om arbetslöshetsskyddet i arbetslöshetskassornas nya förmånsbroschyr
20.01.2020 Tidtabeller för gemensam ansökan våren 2020
17.01.2020 Beredningen av regeringens sysselsättningsåtgärder framskrider enligt planerna