Stöd till arbetslösa för att starta företagsverksamhet och för regional mobilitet

Det blir lättare att starta företagsverksamhet som arbetslös arbetssökande

4.1.2018

Från början av år 2018 kan en arbetslös arbetssökande bli företagare och få arbetslöshetsförmån under verksamhetens fyra första månader (inkomster från företagsverksamhet beaktas i förmånens belopp). En förutsättning för att få förmån är att man samtidigt söker heltidsarbete och tar emot ett arbete som eventuellt erbjuds eller sysselsättningsfrämjande tjänster. En arbetslös arbetssökande som startar företagsverksamhet kan i stället för att ansöka om förmån alternativt ansöka om startpeng för att säkra sin inkomst.

Om företagsverksamheten efter fyra månader bedöms som bisyssla, kan förmån fortsättningsvis utbetalas. Förmån utbetalas inte längre om företagsverksamheten bedöms som huvudsyssla. Avgörandet gäller enbart tiden efter fyra månader och har ingen retroaktiv inverkan.

Meddelande om att företagsverksamhet startas kan inlämnas via webben www.te-tjanster.fi > Mina e-tjänster.

Nystartad företagsverksamhet inget hinder för arbetslöshetsförmåner, 4.1.2018, fpa.fi

FPA:s meddelande 19.12.2017, fpa.fi

Arbetslöshetskassornas samorganisations meddelande, 8.12.2017, (på finska)

Rörlighetsunderstödet breddas till att omfatta deltidsarbete eller utbildning som krävs för att inleda deltidsarbete

Understöd har kunnat sökas år 2017 för fem dagar per vecka i totalt 30–60 dagar, beroende på för hur lång tid heltidsarbete (2 – 4 mån.) eller utbildning som mottagits. Från början av år 2018 kan rörlighetsunderstöd betalas även för deltidsarbete under 18 veckotimmar samt för utbildning som föregår arbetsförhållandet.

Understödet är lika stort som grunddagpenningen och på det kan betalas ett tillägg till följd av underhållsskyldighet/barnantal (5,23-9,90 €) liksom även till följd av särskilt långa resor (över 200 km).

Grunddagpenning, fpa.fi

Rörlighetsunderstöd kan från början av år 2018 sökas även fastän en utbildning eller ett arbete redan inletts och för ansökan gäller samma utsatta tid på 3 månader som för inkomstrelaterad dagpenning. Om rörlighetsunderstöd ansöker man med en blankett som är gemensam för Arbetslöshetskassornas samorganisation TYJ och FPA:

Ansökan om rörlighetsunderstöd, pdf, tyj.fi

Rörlighetsunderstöd, fpa.fi

I samband med ansökan behöver inte alla bilagor bifogas till ansökan, såsom arbetsavtal, utan dessa kan inlämnas senare till kassan/FPA.

Bekanta dig även med:

Stödets belopp, förutsättningar, ansökan 8.12.2017, tyj.fi, (på finska)

FPA:s meddelande om ämnet, 19.12. 2017, fpa.fi