Det har förekommit ett tekniskt fel i försändelserna av TE-byråernas kundbrev under tiden 2-5.1.2018. Kundtjänsten beaktar inom en rimlig tidsperiod förseningarna som förorsakats av felet.

9.1.2018

De brev som skickats under tiden 2-5.1.2018, men som inte kunnat levereras, skickas på nytt fr.o.m. den 8.1.och kunderna får dem i samband med den normala postutdelningen, dvs. inom 2-3- dagar.

De eBrev som levererats under tiden 6-8.1. har levererats normalt, men även dessa försändelser kan vara försenade.

Vi beklagar de olägenheter som felet medför.