Modellen för jobbsökning på eget initiativ är ingen ny aktiv modell

Vid arbets- och näringsministeriet har redan från våren 2017 beretts en modell för jobbsökning på eget initiativ. Syftet med reformen är att intensifiera arbetssökandenas jobbsökning på eget initiativ och å andra sidan att skapa klarhet i påföljderna i samband med utkomstskyddet för arbetslösa.

En central fråga i beredningen är hur man definierar vad som kan betraktas som aktiv jobbsökning. Det är inte fråga om en ny skyldighet, eftersom arbetssökande redan för närvarande har skyldighet att söka arbete aktivt.

Enligt minister Jari Lindström bör regeringens sysselsättningsfrämjande åtgärder granskas som en helhet. Inom helheten görs det lättare för arbetslösa att bli företagare och främjas studier under arbetslöshetstid. Samtidigt som det av arbetslösa förutsätts aktiv jobbsökning, utvecklar vi de tjänster som stöder jobbsökning och främjar sysselsättning, konstaterar ministern.

Avsikten är att lagförslaget om jobbsökning på eget initiativ lämnas till riksdagen år 2018. Tidtabellen för och innehållet i lagförslaget preciseras i takt med att beredningen framskrider. Kommentarer om modellen för jobbsökning på eget initiativ samlades in under ett remissförfarande som inleddes den 8 maj 2017 och avslutades den 16 juni 2017. Utlåtandena om lagutkastet finns på arbets- och näringsministeriets sida Projekt. (på finska) Ministeriet har gått igenom utlåtandena och bedömer om propositionen eventuellt behöver ändras.

Modellen för jobbsökning på eget initiativ är ingen ny aktiv modell, ANM:s meddelande 10.1.2018, tem.fi

Utlåtandena om lagutkastet, tem.fi, (på finska)

Frågor och svar om skyldigheter vid jobbsökning på eget initiativ, tem.fi