Vårens gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet har inletts

11.1.2018

I vårens gemensamma ansökan till högskolor kan du söka till yrkeshögskole- och universitetsutbildningar som inleds på hösten 2018. Ansökan har inletts tisdagen den 9.1. och avslutas onsdagen den 24.1. kl.15. Du gör din ansökan i Studieinfo –tjänsten.

I vårens gemensamma ansökan finns två olika ansökningstider, men du kan ända bara söka till totalt sex olika utbildningar. Under den första ansökningstiden kan du söka till utbildningar på främmande språk, utbildningar vid Konstuniversitetet, utbildning inom teaterarbete vid Tammerfors universitet och till vissa magisterutbildningar.

Under den andra ansökningstiden 14.3—28.3.2018 kan du söka till övriga yrkeshögskole- och universitetsutbildningar.

Prioritera utbildningarna dvs. ordna utbildningarna i önskad ordning i ansökningsblanketten. Du kan fylla i ansökningsblanketten endast en gång och den prioritetsordning du valt är bindande. Under ansökningstiden kan du göra ändringar i ansökningsblanketten genom att logga in i tjänsten Min Studieinfo eller genom att använda den länk som du får i e-postmeddelandet som bekräftar din ansökan.

Mer info:
Noggrannare anvisningar (studieinfo.fi)
Gemensam ansökan till yrkeshögskolor och universitet inleds, Utbildningsstyrelsens meddelande 8.1.2018, oph.fi, på finska