FöretagsFinlands telefontjänst har öppnat en chatt på te-palvelut.fi

FöretagsFinlands telefontjänsts chatt är i bruk på följande finskspråkiga sidor på webbplatsen te-palvelut.fi:

Yrittäjälle (För företagare)

Aloittavan yrittäjän palvelut (Tjänster för blivande företagare)

Starttiraha – aloittavan yrittäjän tuki (Startpeng - ett stöd för en blivande företagare)

Chatten är i bruk vardagar mellan klockan 13-16 och fungerar tillsvidare endast på finska. En eventuell förlängning av öppettiden är under utredning. 

Telefontjänsten ger nystartade och redan fungerande företag råd i olika skeden. Telefontjänsten ger råd i frågor som gäller grundandet av ett företag, info om offentliga tjänster för företag och arbetsgivare i samband med företagsverksamhet samt vägledning i användningen av elektroniska tjänster, bl.a. om NTM-centralernas, TE-byråernas, Patent- och registerstyrelsens, skatteförvaltningens, Business Finlands och Finnveras tjänster.

Svenskspråkiga kunder får hjälp via FöretagsFinlands telefontjänst på numret 0295 020 501.

Information om FöretagsFinlands telefontjänst