Jobs Without Borders - ett rekryevenemang där europeiska arbetsgivare och arbetssökande möts på webben den 7-8.2.2018

Rekryteringsevenemanget Jobs Without Borders för dig på en jobbsökningsresa till hela Europa. Du kan delta i rekryteringsevenemanget den 7-8.2.2018 kl. 12-16 och få en möjlighet att bekanta dig med olika arbetsgivare och sysselsättningsmöjligheter runt om i Europa.

Det är möjligt att delta från alla håll i Europa, eftersom Jobs Without Borders förenar arbetsgivare och arbetssökande på en online-webbplattform.

Såväl arbetssökande som arbetsgivare ska registrera sig för att kunna delta i evenemanget. Anmälan och registrering görs på sidan:
EURES - European Job Days

Mer info om evenemanget:
Jobs Without Borders – rekrytering över gränserna!: