På FPA:s webbplats hittar du svar på vanliga frågor om aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa

22.1.2018

För att få full arbetslöshetsförmån måste en arbetslös från och med 1.1.2018 arbeta, bedriva företagsverksamhet eller delta i sysselsättningsfrämjande service.

För att få full arbetslöshetsförmån måste en arbetslös under en period på 65 utbetalningsdagar ha haft avlönat arbete i minst 18 timmar, haft förvärvsinkomster av företagsverksamhet om minst 241,00 euro eller deltagit i sysselsättningsfrämjande service under minst 5 dagar. Inom exempelvis undervisningssektorn kan aktiviteten påvisas med mindre än 18 timmars arbetsmängd. Med sysselsättningsfrämjande service avses bland annat arbetskraftsutbildning, frivilliga studier och arbetsprövning.

Om den arbetslösa inte är tillräckligt aktiv nedsätts arbetslöshetsförmånen med 4,65 % för de följande 65 utbetalningsdagarna.

På FPA:s webbplats hittar du nu svar på vanliga frågor om aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa.

Mer info:

Vanliga frågor om aktiveringsmodellen, fpa.fi 
8 frågor om aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa, webbbsidorna elamassa.fi på FPA:s webbplats