Arbetsgruppp: Problem med samordning av efterfrågan och utbud på arbetskraft

23.1.2018

En arbetsgrupp har utrett den finländska arbetsmarknaden och arbetskraftsflaskhalsarna, dvs. branscher, yrkesgrupper och områden som lider av brist på arbetskraft.

Den finländska arbetsmarknaden har enligt rapporten problem med samordningen av efterfrågan och utbud på arbetskraft. Arbetskraftens rörlighet, satsningarna i kompetens och utbildning, rätta slags incitament samt arbetsbaserad invandring är viktiga faktorer som kunde förbättra matchningen på arbetsmarknaderna.

Mer info:

19 frågor och svar om den finländska arbetsmarknaden och arbetskraftsflaskhalsarna (vm.fi, rapporten på finska)

Arbetsgrupp utredde arbetsmarknadsläget i Finland, finansministeriets nyhet 23.1.2018, vm.fi