Sysselsättningsöversikten för december: 63 000 färre arbetslösa arbetssökande än ett år tidigare

25.1.2018

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av december sammanlagt 295 500 arbetslösa arbetssökande. Det är 62 600 färre än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 24 200. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 91 600, vilket är 30 400 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 110 900, dvs. 20 700 färre än vid samma tidpunkt föregående år.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 9 800 färre än i december föregående år, dvs. sammanlagt 38 300.

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under december 40 300 nya lediga jobb, dvs. 3 200 fler än i december föregående år. Allt som allt fanns det i december 78 300 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 9 900 fler än för ett år sedan.

I slutet av december fanns det i hela landet 25 500 permitterade, vilket är 12 500 färre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. 

Mer info

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i december, ANM:s meddelande 25.1.2018, tem.fi

Regionala sysselsättningsöversikter, ely-keskus.fi

Sysselsättningsöversikten, temtyollisyyskatsaus.fi