Tidtabeller för gemensam ansökan våren 2018

Bekanta dig med aktuella utbildningar och ansökningsanvisningar och kom ihåg att söka innan ansökningstiden går ut.

Ytterligare info om gemensam ansökan:
Studieinfo.fi

Yrkesutbildning och gymnasieutbildning  

  • Ansökningstiden börjar: 20.2.2018
  • Ansökningstiden slutar: 13.3.2018

Yrkeshögskolor och universitet

Ansökningstid 2 (svensk- och finskspråkiga utbildningar vid högskolorna)

  • Ansökningstiden börjar: 14.3.2018
  • Ansökningstiden slutar: 28.3.2018

Den första ansökningstiden i gemensam ansökan till högskolorna har avslutats den 24.1.2018.

En person som är under 25 år är skyldig att söka till utbildningar som inleds på hösten

Ansökningsskyldigheten uppfylls, då du under våren söker till minst två utbildningsalternativ vars utbildningar inleds på hösten, och vars inträdeskrav du uppfyller. Du kan också söka till yrkesutbildning genom kontinuerlig ansökan eller läroavtalsutbildning. Utbildningen du söker till bör leda till yrkesinriktad examina eller högskoleexamen. Utbildningen kan också ske utomlands.

Du kan söka två gymnasieplatser om du bara slutfört grundskolan. Gymnasiestudier ska omfatta minst 75 kurser eller ordnas i ett internat. Du kan gå vuxengymnasium endast ifall du kommit överens om det med arbets- och näringsbyrån på förhand.

Även vårens abiturienter bör söka till utbildning som inleds på hösten

Du kan förlora din rätt till arbetslöshetsförmån fr.o.m. den 1.9. om

  • du utan godtagbar orsak låter bli att söka utbildning
  • genom eget agerande orsakar att du inte blir vald (du låter t.ex. bli att delta i inträdesproven)
  • vägrar delta i utbildning

Om du avbryter dina studier i ett senare skede utan godtagbar orsak, kan du inte få arbetslöshetsförmån.Skyldigheten att söka till utbildning som leder till examen gäller både dem som ansöker om arbetsmarknadsstöd och dem som ansöker om FPA:s och arbetslöshetskassans arbetslöshetsdagpenning.

Skyldigheten baserar sig på lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Ytterligare info

Snart är det dags att söka till utbildningar, pdf, 116 kt

TE-tjänsternas telefontjänst, Utbildningsrådgivningen