Testversionen av Arbetsmarknadstorgets Söktjänst öppnas 27.2.2018 – kom med utvecklingsförslag!

8.2.2018
Den första delen av Arbetsmarknadstorget, dvs testversionen av Söktjänsten, öppnas för användare den 27.2.2018. Tjänsten reformerar den finländska arbetsförmedlingen.

Söktjänsten erbjuder arbetssökande ett nytt sätt att hitta jobb som motsvarar deras kompetens. Arbetsgivaren hittar och andra sidan på ett händigt sätt arbetssökande som har just den kompetens arbetsgivaren är ute efter.

Den arbetssökande skapar sig själv en profil i Söktjänsten, som är en tjänst där den sökandes kompetens står i centrum. Söktjänsten har till uppgift att kombinera lediga jobb med sökanden som bäst lämpar sig för uppgifterna.

Söktjänsten visar för den arbetssökande en lista på de lediga jobb som bäst lämpar sig för den sökande, med tanke på personens kompetens. För arbetsgivaren visar tjänsten en lista på profiler vars kompetens bäst lämpar sig för jobbet. Arbetsgivaren kan sålunda skicka ett meddelande till den arbetssökande redan innan den sökande upptäckt det lediga jobbet.

Produktionsversionen av Söktjänsten publiceras på hösten 2018. Innan det vill vi med hjälp av testversionen utveckla Söktjänsten så att den på bästa möjliga sätt motsvarar de behov arbetssökande och arbetsgivare har. Det här lyckas endast med hjäp av den respons vi får av användarna. Vi önskar att ni testar tjänsten och kommer med utvecklingsförslag.

Alla de jobb som anmälts till arbets- och näringstjänsternas Lediga jobb-tjänst, kommer i fortsättningen att automatiskt förflyttas till testversionen av Söktjänsten. Därtill kommer arbetsgivarna att kunna publicera sina platsannonser direkt i Söktjänsten.

Du hittar Arbetsmarknadstorgets Söktjänst via Arbetsmarknadstorgets ingångssida. Användningen av tjänsten kräver stark autentisering t.ex. med bankkoder. I Söktjänstens produktionsversion som publiceras på hösten 2018 kommer det att ingå de traditionella funktionerna så som platsvakten, möjligheten att utan inloggning bläddra i platsannonserna och söka jobb samt platsannonser av  hushållsarbetsgivare.

Mer info:
Testversionen av Arbetsmarknadstorgets Söktjänst öppnas för användare 27.2.2018 (Arbetsmarknadstorgets meddelande, 8.2.2018, tyomarkkinatori.fi, på finska)

Arbetsmarknadstorget (tyomarkkinatori.fi, på finska)