Arbetslivsbarometern 2017: Elektroniska verktyg, sociala medier och distansarbete blir allt vanligare

De preliminära uppgifterna om arbetslivsbarometerns resultat avslöjar att löntagarnas erfarenheter av arbetslivet år 2017 var i många avseenden mer positiva än under de senaste åren. Sysselsättningen och den ekonomiska situationen för den egna arbetsplatsen förväntas bli utvecklad i en allt bättre riktning.

Löntagarna tror fullt och fast på att tillgången till information och de egna utvecklings- och inlärningsmöjligheterna utvecklas hellre i en positiv riktning än i en negativ. Enligt barometern har arbetsplatserna dessutom bättre möjligheter än tidigare att presentera idéer och delta i utvecklandet av verksamheten på arbetsplatsen.

Enligt barometern har möjligheterna att påverka arbetstakten, arbetsuppgifterna och arbetsfördelningen dock inte ökat, vilket man skulle ha kunnat förvänta sig. Stressen på arbetsplatserna har inte lättat under de senaste åren.

Ny teknik och nya arbetssätt är vardag på arbetsplatserna, särskilt i fråga om högre tjänstemän. År 2017 använde redan drygt hälften av löntagarna i sitt arbete elektroniska verktyg som kan användas för diskussioner, informationsspridning och samarbete. Andelen har stigit med drygt tio procentenheter under bara två år. Också användningen av sociala medier i arbetet blir allt vanligare. En fråga om användningen av sociala medier har ingått i barometern sedan 2014: då använde en femtedel av löntagarna sociala medier. Nu steg andelen till 28 procent. Det tredje fenomen som ökat kraftigt under de senaste åren är distansarbete. Förra året distansarbetade en femtedel av löntagarna minst en gång i månaden; för sex år sedan var andelen endast 12 procent.

På arbetsplatserna stöter man fortfarande på diskriminering, mobbning och våld. En minoritet av löntagarna har upplevt sådant, men trenderna är jämna och innebär att det ännu återstår mycket att göra för att undanröja diskriminering och trakasserier från arbetsplatserna.

Uppgifterna i 2017 års arbetslivsbarometer baserar sig på de 1 693 telefonintervjuer som Statistikcentralen gjort under augusti-september. 

Mer info:

Arbetslivsbarometern 2017: Elektroniska verktyg, sociala medier och distansarbete blir allt vanligare, ANM:s meddelande 8.2.2018, tem.fi

Arbetslivsbarometern 2017 (på finska)