Företagsbarometern: Konjunkturläget bra, men problem med tillgången på arbetskraft

15.2.2018

De små och medelstora företagen har fortsatt positiva konjunkturförväntningar. En andel på 43 procent av dem bedömer att konjunkturläget kommer att förbättras under de kommande 12 månaderna.

Detta framgår av den SMF-företagsbarometer som Företagarna i Finland, Finnvera och arbets- och näringsministeriet låtit göra och som publicerades den 15 februari.

Över hälften av företagen upplever att tillgången på kompetent arbetskraft i någon mån begränsar tillväxten. Sammanlagt 14 procent anser att detta är ett betydande hinder för tillväxt. Andelen har ökat klart jämfört med för ett år sedan.

Mikael Pentikäinen, vd för Företagarna i Finland, konstaterar att barometern visar på ett mycket allvarligt bekymmer, nämligen att tillgången på arbetskraft hindrar eller begränsar tillväxten hos över hälften av företagen. 

Minister Lintilä menade att det vid en konjunkturuppgång är väsentligt att också fästa uppmärksamhet vid möjliga flaskhalsar i tillväxten. - Problemen i matchningen av arbetslösa arbetssökande och lediga jobb och i tillgången på kunnig arbetskraft är problem som också regeringen är medveten om och som vi jobbar för att lösa. Det finns dock ingen enkel lösning på detta, utan det behövs breda insatser som hänger samman med arbetskraftens rörlighet, kompetens och arbetsförmåga samt flitfällor, sade Lintilä.

Mer info: 

SMF-företagsbarometern: Fortsatt gott konjunkturläge, redan problem med tillgången på arbetskraft, ANM:s meddelande 15.2.2018, tem.fi

SMF-företagsbarometern , (på finska), yrittajat.fi, 

Publikationen Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset (på finska),