Chatten vid Yritys-Suomis telefontjänst besvarar frågor mellan kl. 9-16

I fortsättningen besvarar företagsrådgivarna vid Yritys-Suomis telefontjänst på kundernas frågor i chatten vardagar mellan klockan 9.00 – 16.00. 

Chatten finns på Yrittäjälle -sidorna på webbplatsen te-palvelut.fi  Chatten fungerar tillsvidare endast på finska.

Yrittäjälle sidan på webbplatsen te-palvelut.fi

Företagsrådgivarna vid Yritys-Suomis telefontjänst ger råd i frågor som berör grundandet av ett företag samt information om offentliga företags- och arbetsgivartjänster, bl.a. om servicen och e-tjänsterna vid Patent- och registerstyrelsen, skatteförvaltningen, NTM-centralerna och TE-byråerna. Vid behov vägleds kunderna vidare till rätta sakkunniga.